top of page

oferta

opinie prawne

opinie prawne

Gruntowne prawnicze wykształcenie, a następnie praca naukowa, od samego początku zorientowana na prawo ubezpieczeń, stworzyły fundamenty mojej wiedzy o tej dziedzinie prawa oraz dały mi niezawodne narzędzia do zgłębiania jej. Wieloletnia praktyczna aktywność na rynku ubezpieczeniowym, czynna obecność wśród ubezpieczycieli, pośredników, konsumentów i instytucji państwowych, pozwoliła mi rozpoznać interesy uczestników tego rynku i określać granice interpretacji prawa na ich korzyść. Moja wiedza i doświadczenie pozwalają mi podejmować się nawet najbardziej wymagających zleceń i gwarantują najwyższy poziom merytoryczny moich usług. Prowadzona przeze mnie działalność gospodarcza (Kancelaria Radcy Prawnego dr hab. Marcin Orlicki) daje dodatkowe możliwości jeśli chodzi o formę współpracy.

Najczęściej świadczoną przeze mnie usługą jest opracowywanie opinii prawnych. Napisałem ich już zapewne kilkaset – przede wszystkim na zlecenie zakładów ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych, ale też ich klientów, instytucji rynku ubezpieczeniowego, instytucji rządowych i banków.

Moje opinie są wykorzystywane w postępowaniach likwidacyjnych, jak również w sporach toczonych przed sądami, w tym przed Sądem Najwyższym. Niejednokrotnie służyłem również radą przedsiębiorcom z rynku ubezpieczeniowego, wobec których postępowanie wszczęła Komisja Nadzoru Finansowego albo Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Opinia prawna może polegać na prewencyjnej kontroli zgodności z prawem działań biznesowych klienta. Przepisy wymagają od ubezpieczycieli i pośredników ubezpieczeniowych samodzielnego tworzenia wielu dokumentów, takich jak ogólne warunki ubezpieczeń, regulaminy wewnętrzne, formularze analizy potrzeb i wymagań klientów, ustandaryzowane dokumenty o produkcie ubezpieczeniowym i wszelkie inne dokumenty stosowane przy zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia. Sporządzam opinie oceniające legalność i jakość takich dokumentów, przedstawianych mi przez ubezpieczycieli i pośredników, a niejednokrotnie moje zadanie polega na stworzeniu tych dokumentów od podstaw.

W oparciu o doświadczenie zdobyte w pracach legislacyjnych często doradzam instytucjom rynku ubezpieczeniowego, rozważającym zmiany w prawie ubezpieczeniowym. Opinie polegają w tym wypadku na ocenie, czy da się wpisać nowe pomysły w istniejący system prawa, a jeśli okazuje się, że konieczne byłyby jego zmiany, na proponowaniu brzmienia przepisów nowelizujących.

Moje wykształcenie, praca naukowa i wieloletnie doświadczenie w dziedzinie ubezpieczeń pozwalają mi pomagać klientom w najbardziej skomplikowanych sprawach oraz gwarantują najwyższy poziom merytoryczny sporządzanych opinii. Dzielę się też moją wiedzą z innymi, wykładając przedmiot „Technika sporządzania opinii prawnych” dla aplikantów Izby Notarialnej w Poznaniu.

szkolenia

szkolenia

Moje bogate doświadczenie szkoleniowe obejmuje tysiące godzin spędzonych ze słuchaczami. Szkolę pracowników zakładów ubezpieczeń, instytucji rynku ubezpieczeniowego i banków, pośredników ubezpieczeniowych, radców prawnych i wszystkich, którym potrzebne jest zrozumienie reguł prawa cywilnego i ubezpieczeniowego.

Przeprowadzenie szkolenia jest możliwe w bezpośrednim kontakcie, jak również zdalnie. Może mieć ono postać wykładu, seminarium, bądź różnego rodzaju warsztatów, w czasie których wspólnie ustalamy skutki prawne określonych zdarzeń i decydujemy, jakie czynności powinny być podjęte, opracowujemy pisma, dokonujemy szczegółowej analizy orzecznictwa. Niekiedy mówię do kilkuset osób, innym razem uczestników spotkania jest kilku.

Podczas szkoleń zajmuję się tłumaczeniem prawa cywilnego i ubezpieczeniowego od podstaw, jak też zgłębianiem kwestii bardzo szczegółowych, specjalistycznych i hermetycznych – tylko dla zaawansowanych.

Tematyka szkoleń może obejmować takie kwestie jak:

 • regulacja prawna umowy ubezpieczenia,

 • zasady odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeniowej,

 • likwidacja szkód i zasady dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych,

 • ochrona konsumenta w ubezpieczeniach,

 • obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i inne ubezpieczenia komunikacyjne,

 • inne ubezpieczenia obowiązkowe,

 • ubezpieczenia na życie,

 • ubezpieczenia na cudzy rachunek / ubezpieczenia grupowe,

 • zasady prawne działalności zakładów ubezpieczeń,

 • tworzenie i interpretacja o.w.u.,

 • tworzenie produktów ubezpieczeniowych,

 • reguły prawne dystrybucji ubezpieczeń,

 • rozpatrywanie reklamacji przez ubezpieczycieli,

 • gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe,

 • klauzule brokerskie,

 • szeroko pojęte zagadnienia prawa cywilnego – w szczególności odszkodowawczego i ubezpieczeniowego.

 

Szkolenia są prowadzone w sposób zapewniający interakcję pomiędzy mną a słuchaczami. Staram się zachęcać uczestników do rozwiązywania stawianych problemów, poszukiwać wraz z nimi najlepszych rozwiązań, wyczerpująco odpowiadać na wszystkie zadawane pytania – zarówno w czasie spotkania, jak i po jego zakończeniu.

Oprócz szkoleń zamawianych u mnie bezpośrednio przez firmy dla swoich pracowników, regularnie prowadzę również szkolenia otwarte, organizowane przez Insurance Meeting Point.

Najbliższe terminy i tematy spotkań można sprawdzić na stronie www.insurancemeetingpoint.com 

bottom of page