top of page
LOGO-png.png
cover ok1.jpg

Prawo ubezpieczeniowe dla
zaawansowanych

Inspiracją dla mojej działalności naukowej jest życie, a jej owoce w zamian muszą służyć praktyce. Dlatego na różne sposoby – doradzając, szkoląc, opiniując - staram się dzielić zaawansowaną wiedzą o prawie ubezpieczeń.

o mnie

Jestem doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem Uniwersytetu

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, radcą prawnym, specjalizującym się w prawie cywilnym i prawie ubezpieczeniowym.

AD_A8288_edited_edited.jpg

oferta

Gruntowne prawnicze wykształcenie, a następnie praca naukowa, od samego początku zorientowana na prawo ubezpieczeń, stworzyły fundamenty mojej wiedzy o tej dziedzinie prawa oraz dały mi niezawodne narzędzia do zgłębiania jej. Wieloletnia praktyczna aktywność na rynku ubezpieczeniowym, czynna obecność wśród ubezpieczycieli, pośredników, konsumentów i instytucji państwowych, pozwoliła mi rozpoznać interesy uczestników tego rynku i określać granice interpretacji prawa na ich korzyść. Moja wiedza i doświadczenie pozwalają mi podejmować się nawet najbardziej wymagających zleceń i gwarantują najwyższy poziom merytoryczny moich usług. Prowadzona przeze mnie działalność gospodarcza (Kancelaria Radcy Prawnego

dr hab. Marcin Orlicki) daje dodatkowe możliwości jeśli chodzi o formę współpracy.

Opinie Prawne

Szkolenia

AD_A7996.jpg

w mediach

Ubezpieczenia są zjawiskiem powszechnym i dynamicznym. Towarzyszą ludziom zarówno na płaszczyźnie ich życia prywatnego, jak też zawodowego, czy biznesowego i dlatego muszą nadążać za kierunkami rozwoju społeczeństwa i gospodarki. Są dziedziną, w której nieustająco toczy się dyskurs o słuszności funkcjonujących rozwiązań, a częste zmiany przepisów prawnych są nieuchronne i wymagają następnie analizy. To sprawia, że tematy ubezpieczeniowe są przedmiotem stałego zainteresowania mediów, dla których - jako aktywny obserwator rynku ubezpieczeń -  często komentuję aktualne wydarzenia.

Komentarze Prasowe

Kłopotliwe zadośćuczynienia dla bliskich osób w stanach wegetatywnych, Regina Skibińska, prawo.pl

Niepoczytalny pirat drogowy to kłopoty dla innych kierowców, Regina Skibińska, prawo.pl

Sędzia frankowicz może orzekać w sprawie frankowej, Jolanta Ojczyk, Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, prawo.pl

Materiały Video

Zapraszam do kontaktu

tel.: 600 811 781

  • Facebook - Czarny Krąg
  • LinkedIn
bottom of page